Macbeth a Banko jsou královi vojevůdci, kteří zrovna zvítězili nad norským králem. Fří čarodějnice předpoví makbethovi královskou korunu a Bankovi, že jeho syn bude králem. Duncan, skotský král, po Macbethových a Bankových vítězstvích, navštíví Macbetha na jeho hradě, kde Lady Macbethová přemluví Macbetha, aby v noci krále zabil. Po otcově smrti uteče Donalbain do irska a Malkolm do Anglie. Macbeth, král, najme tři vrahy, aby zabili Banka a jeho syna Fleance. Fleance však uteče. Makduf, skotský pán, uteče do Anglie a Makbeth dá zabít jeho syna a ženu. Malkolm dostane od Edwarda, anglického krále, Siwarda, hraběte Northumberského, velitele anglických vojsk a deset tisíc vojáků, aby táhl na Macbetha, od kterého postupně utíkají všichni šlechtici a přidávají se k Malkolmovi. Lady Macbethová, která trpí, kvůli vraždě krále, noční můrou, si sáhne na život. Macbeth se opevní na svém hradě. Utká se v souboji se Siwardovým synem a zabije ho. Střetne se s makdufem. Ten ho zabije a jeho hlavu napíchne na svůj meč a přinese ji Malkolmovi, novému skotskému králi.

Leave a Reply