V Canterburské hospodě se sejde skupina lidí všech možných řemesel a stavů. Byl tam rytíř, který měl s sebou syna, mladého panoše, jeptiška, dále mnich, také bujný žebravý mnich – fráter, kupec s rozčísnutým vousem, klerik z Oxfordu, i jurista, který často zasedal v porotě, statkář, kloboučník, tesař, tkadlec, barvíř a čalouník, měli s sebou kuchaře a doktora medicíny, také tam odpočívala dobrá žena z Bathu a lodník, chudý městský farář a s ním oráč, jeho bratr, dále statný chlapík mlynář, správce právnické koleje, šafář, pohůnčí a odpustkář z Rouncivalu.

Hostinský každého přivítal a obsloužil je tím nejlepším. Ráno se hospodský dlouho nerozmýšlel a vyzval všechny, aby pro ukrácení cesty vyprávěl každý dvě povídky. Jednu cestou do Canterbury a druhou, až se budou vracet. Ten, kdo povypráví nejlepší příběh, pak dostane večeři na účet všech ostatních. Jestliže někdo bude hospodskému odporovat, zaplatí všechno, co po cestě všichni utratí. Všichni souhlasili a vydali se na cestu. A tak vyprávěl fráter, kupec, šafář… a ostatní.

Leave a Reply