Jako základ k této hře posloužil prasta Lukianův příběh o řeckém městě Abdéře, kde si volí soudce s krásným tenorem (všechny pře jsou zahajovány soudcovou árií) a zavírají oči nad jeho smyslem pro spravedlnost. V této hře je podán obraz podobné společnosti. Vůdci protichůdných stran tvrdě obhajují své názory, jejich kariéra vzstá. Dojde-li však k jejich ohrožení, neváhají zapomenout na předešlá stanoviska, spojí se a bezohledně kráčejí společnou cestou. Na lid, o kterém tak ohnivě hovořili, neberou ohled.

Autoři poukazují na slabosti demokracie, varují před nebezpečnou obratností nelidskou bezohledností, před hrozbou fašistické diktatury, naopak vyzdvihují zdravou živelnost skutečného lidu.

Na počátku hry představují autoři tzv. vyšší společnost, jež se nachází na večírku u manželů Hippodromoch při příležitosti prvního ročí jejich sňatku. Vidíme faleš a pokrytectví, pozván je i Kontokorentos, bývalý manžel Hippodromovy ženy Hekatomby a největší Hippodromův politic odpůrce, dále Rekordikles, znamný sportovec, zároveň však milenec Hekatomby i Synekdochy (žena Kontokorenta), a další.

Na tržišti se hádá zubař Nejezchlebos, kte přijíždí vybrat honoráře od kramářů, a majitel najatého osla Skočdopolis. Zubař během poledne ulehne do stínu vrženého od osla, za což majitel požaduje zvláštní nájemné. Spor se dostane až před nerozhodného soudce, obě strany získávají advokáty. Hippodromos (sociálně demokratického smýšlení) zastupuje zubaře, obhajuje názor, že stín je bezplatný. Kontokorentos hájí práva majitele (nebýt osla, nebyl by ani stín), s úsvem proklamuje svobodu podnikání,mž úsměvem se ale zbavuje přebytečných otroků ze sch líhní. Oba advokáti ze zištných důvodů rozvinou síť intrik, Kontokorentos zařizuje propuštění zubaře z vězení, chce zapálit radnici a za Rekordiklovy pomoci vše na zubaře svést.

Mezitím se zubař s majitelem udobří, chtějí spor zrušit a vrátit osla. To však advokáti nepřipustí, ohrozila by se tak jejich politická kampaň. Skočdopolis a Nejezchlebos usoudí, že nebude-li osel, nebude ani spor. Proto jej zabijí. Advokáti jsou zdrceni. Kontokorentos přichází s návrhem: „Hippodrome, vy dokážete fanatizovat, já dovedupočítat. Spojme se, než přijdou lidi a bude pozdě. Stáhnou osla a oba si vlezou do jeho kůže. „Osel“ promlouvá k lidu: Nastává etí říše! Říše Osla a Stínu! Jen stará čistá abdérská rasa bude žít…“ Lidé jásají. Přichází bůhDionýsos a zakazuje oslavy osla, způsobí zatmění Slunce. Stín zmizí. Lidé se ptají: „K čemu je teď osel?“ Skočdopolis a Nejezchlebos odpovídajíK jídlu, čeládko hladová! Na guláš a do salámů!“ Na scénu opět padá světlo. Všichni ohlodávají kosti z osla, kte zmizel.

Leave a Reply