Příběh začíná o několik let poté, co dívka opustila domov. Nana začíná v 18 letech svou divadelní kariéru v Pařížském Varieté pana Bordenava. Na premiéru „Zlatovlasé Venuše“ se dostavili všechny známé osobnosti tehdejší společnosti. Bordenave líčí celé své divadlo novináři Faucherymu jako „svůj bordel“. Přišli i Mignon a bankéř Steiner, hrabě Muffat se svou ženou hraběnkou Sabinou a tchánem, markýzem de Chouard. Nanin milý Daguenet je pyšný. Celé divadlo se na novou hvězdu velice těší. A pak přichází na scénu, zpěv se sice podobá spíše zvuku pantů u dveří, ale vždyť ona je nahá! Mužskou část publika popadne vzrušení a Bordenavův „nový kus“ má velký úspěch. Nanina služka Zoe nestačí v bytě madame Nany přijímat návštěvy – zástupy jsou až na schodišti. Nanu stále stíhá její bývalá pověst kurtizány. Každý den střídá jednoho muže za druhým. U Muffatů na večírku se o nikom jiném než o Naně a hraběti Bismarkovi nemluví. Faloise se uchází při té příležitosti o starší Gagu a Faucheryho pronásleduje myšlenka na paní hraběnku Sabinu Muffatovou. Hrabě s tchánem Nanu navštíví pod záminkou charity. Nana potřebuje dvacet ludvíků (dvacet 20-ti frankovek) pro paní Leratovou, aby mohla přivést maličkého Ludvíčka. Syna měla již v 16-letech. Peníze obstará návštěvou jednoho milence.

Brzy po premiéře pořádá Nana večírek. Hrabě Muffat odmítá přijít z mravních důvodů. Bankéř Steiner je až po uši zamilovaný a peníze se Naně jen hrnou. Při 44 repríze varieté slaví herec Fontan svátek a do divadla přijde i sám princ. Hrabě Muffat, který nikdy neviděl hraběnku Muffatovou, ani jak si obléká podvazky, je spolu s následovníkem trůnu přítomen nejintimnějším podrobnostem ženské toalety a svodům ďábla (Nany) podléhá. Na podzim se Naně dostává konečně volno a vydává se s Ludvíčkem a paní Leratovou na Milku, kterou jí Steiner koupil. Mladý Jiří Muffat (Zizi) Nanu navštěvuje a starý hrabě Muffat odchází vždy s nepořízenou. Více síly má pak do dalšího tažení. Fauchery mezitím obletuje na Blahosti hraběnku Sabinu a všichni ze zámku odsuzují Naninu společnost. Jednoho pondělí se Muffatovi s rodinou vydají na procházku a spatří ve čtyřech kočárech Naninu společnost. Vedle Nany sedí Steiner i jejich „Zizi“, Faloise má Gagu, Karolína Hequetová Labordetta a Lucy Stewardová (jež sní o Milce) Mignona se synky. Takový skandál uváže Jiřího (Ziziho) na Blahosti. Brzy nato Nana odjíždí do Paříže.

Hrabě Muffat si počká před vchodem do divadla, kde již Nana obletuje Fontana. Naně je paroháče Muffata líto, a tak ho pozve k sobě do bytu. Jeho naléhání však nevydrží a hraběti prozradí, co právě v té samé chvíli provádí Fauchery s jeho paní, hraběnkou Sabinou. Rozčilený Muffat je spolu se Steinerem z bytu vyhozen a potuluje se po Paříži. Ráno přijde celý zablácený na zámek. Steiner je ve finančních potížích a musí prodat Mignonovi (Lucy Stewardová dosáhne svého) Milku. Poté se lakomý Fontan s Nanou ožení a mají dohromady 17 000 franků (10 000 Nana + 7 000 Fontan). Zpočátku si žijí pěkně a cukrují se od rána do večera, brzy je ale Nana bita a vyhledává společnost své přítelkyně Sametky. Po třech měsících je finanční situace vážná: zbývá 7 000 franků a Fontan je shrábne. Občas přidá 3 franky na domácnost. Nana se musí věnovat starému řemeslu a se Sametkou si vydělávají. Jednou ji však Fontan nepustí domů (má tam jinou ženu) a vyhodí ji na ulici. Sametku navíc vyhodí domovnice, a tak se společně ubytují v hotelu. Ten den policie dělá zátah na prostitutky a Sametka je zatčena. Opuštěná Nana se vrací k paní Leratové a Labordette jí nabídne návrat k divadlu.

Ve Varieté se právě zkouší „Malá vévodkyně“ a Nana má schůzku s Muffatem. Ten je ochoten dát jí peníze, bohatství i opustit Rózu Mignonovou. Nana požaduje roli počestné Heleny. Bornedave je svolný, protože potřebuje od Muffata půjčit peníze, ale autor hry Fauchery na to nechce přistoupit. Vždyť Nana je rozená koketa! Nakonec Nana dosáhne svého a Muffata to stojí 10 000 franků v podobě odstupného Róze Mignonové. Ta je však za měsíc spokojená, protože na premiéře diváci ani nepískají, jak se baví. Úplná katastrofa a pronikavý smích. Již před tragédií v divadle má Nana hraběte omotaného okolo prstu a stává se velkou, živou dámou z hlouposti a mravní zkaženosti mužů. Je první nevěstkou mezi všemi. Hrabě jí teď sype diamanty a tisíce franků na vybavení jejího nového domu v nároží přepychové Villiersovy třídy. Muffat jí dával měsíčně 12 000 franků a žádal za to naprostou věrnost. Nana chtěla však víc, a také toho dosáhla.

Nejdříve očernila svého bývalého milence Mimiho (Deguenet), který se chtěl oženit s Muffatovic Estelkou. Spokojená s životem ale nebyla, a proto vyhledala svou Sametku. Společně se oddávaly milostným hrám. Róza o tom poslala hraběti dopis. Nana však Muflíkovi nic nezapírala, když se mu to nelíbí, ať si jde! Dělá to prý každá žena a co jich je! Brzy ji navštívil nešťastný a chudý Deguenet, kterému Nana ze známosti slíbila Estelčinu ruku. Ano, Nana ovládala celou Muffatovu rodinu. V Paříži byla nejmocnější ženou. Od Degueneta získala na oplátku jeho mládenectví v den svatby. Hraběnka Hugonová poslala druhého Muffatova syna Filipa, aby Ziziho (Jiřího) zachránil ze spárů té zlé ženy, ale i on podlehl jejím kouzlům. Nana teď měla v ložnici všechny Muffatovy mužské a navíc ždímala i poslední ludvíky z Vandeuvrese, který vsadil poslední peníze na Velkou cenu. Na dostizích byla Nana nejdůležitější ženou a všichni se s ní museli pozdravit. Vandeuvres měl dokonalý plán, jak získat peníze. Ve stáji měl Lusignana, který vyhrál poslední dva dostihy a také outsidera Nanu s kurzem 50:1. Všichni sázeli tedy na Lusignana, jak jim poradil nebo na anglického Valeria II. Faloise (již opustil Gagu) napadlo vsadit na outsidera a náhle byl kurz 10:1. Za vším byl totiž Vandeuvres a jeho schválně podceněný kůň „Nana“, který měl vyhrát. Stadion pak vyvolával Nanino jméno nevědouce zda křičí na vítěze Velké ceny nebo na tu tlustou holku ve fiakru.

Naštvaná Róza se rozhodne pomstít Naně dopisem, který dokazuje Sabinino cizoložství s Faucherym. Když se přijde na Vandeuvresův podvod, je vyloučen z Císařského kroužku. Svůj zkažený život končí upálením ve stájích. Je první Naninou obětí. Za několik dní přišel hrabě za Nanou se zarudlýma očima. Jeho bolest však přehluší Nanin potrat a slabost. Muffat soucítil, ale přesto musil vyřešil svůj finanční a rodinný problém. Onen Rózin dopis ho zasáhl hluboce, neboť stále doufal, že ho hraběnka Sabina nepodváděla s Faucherym. Naně se podaří Muffata přesvědčit o zbytečnosti zveřejnění této nevěry, a ještě ho nabádá k návratu k hraběnce. Muffatovi to přijde vhod a se Sabinou se dohodne na prodeji jedné staré usedlosti. Hraběnka si po rozchodu s Faucherym hledá kdejakého milence a majetkem, jako Nana, dláždí svůj palác. Na Deguenetově svatbě v nově zařízené Blahosti není Nana pro svůj zdravotní stav přítomna. Jenže když spustil valčík ze Zlatovlasé Venuše, nebylo pochyb, že Nanin duch je přítomen.

Večer Nana řekla, že se jmenuje druhým křestním jménem Tereza a že má 15. října svátek; všichni pánové se dárky jen předháněli. Nově povýšený „Kapitán“ Filip ji přinese i svůj, ač není tak bohatý. Nana ho však nešikovností rozbije a blíží se bouře. Té zabrání rozbitím všech ostatních dárků, které nechá vyhodit. Filip je spokojený a požádá ji o ruku. Jiří jeho vyznání uslyší a požádá ji později mezi čtyřma očima také. Oba jsou odmítnuti. Jiří strašlivě žárlí na svého bratra, a poté co si jde Nana „po staru k paní Triconové vydělat pár franků“ se šíleně rozčílí. Po návratu je Nana svědkem téměř jeho sebevraždy. Dvakrát se její Jiří probodl nůžkami, zrovna když přišla ustaraná paní Hugonová snažíc se zabránit mu chybě (Filip skončil ve vězení za zpronevěru). Muffat byl zpočátku z těchto událostí jako přivařený, ale nakonec „přišel rázem o dva své soky“. Nana se přestává svou nevěrou trápit. Muflíčkovi postupně nedovolila ani vstoupit, pokud by nepřinesl alespoň 5 000. Stále mu navíc zdůrazňuje, že je jí odporný a bez peněz by pro ní nebyl ničím. Hrabě si už zvykl i na její nevěru.

U jezera měla Nana bankéře, hrabata i barony a vždy je oškubala. Její rozmary zlikvidovaly za měsíc Steinera, potom bláznivého dědice Faloise a nyní se vrhla po Faucherym, který přišel málem o redakci. Fouearmout dopadl stejně jako Steiner. Na nové lóži za 150 000 franků, kterou dostala od Muffata k Vánocům uvítá za 5 000 markýze de Chouard. Když spatří Muffat svého starého tchána, už to ponížení nevydrží. Vrací se zpět s panem Venotem. Z Blahosti poté přijde zpráva, že se uzdravený Jiří utopil. Hraběnka se nakonec vrací na zámek; její rodina je ale bez peněz. Po zištné Naně již pokukuje Mignon, který ji doprovodí do nemocnice za Sametkou. A pak zmizela. Bitevní pole plné lebek opustila moucha, která všechny ty muže infikovala a mstila svět nuzných tuláckých lidí, z kterých pochází.

Před odjezdem pořádala dražbu; zametla po sobě důkladně, že nic nezbylo. Pět aukcí jí vyneslo přes 600 000 tisíc franků. Naposledy jí viděli v „Meluzíně“, pohádkové hře, kterou zpachtoval Bordenave z posledních grošů. Nana se sebrala a odjela do Káhiry s dávnou touhou poznat Turky. Míjely měsíce a už se na ni zapomínalo. Pokaždé, když o ní však přišla zpráva, tu z paláce, tu až z Ruska, předcházeli se všichni v klepech. Nakonec se Nana vrátila za synem Ludvíkem, který zemřel na neštovice a teď umírala v náručí své úhlavní sokyně Rózy Mignonové v Grandhotelu i ona. Venku právě probíhalo vypovězení války s Pruskem a Nana umírala. Před hotelem všichni čekali: Deguenet, Labordette, Mignon, Fauchery i zestárlý Muffat. Mignon se podíval na Faucheryho, se kterým byl jedna ruka, ač mu chodil za Rózou, a poprosil ho, aby už pro ni došel. Krátce nato Nana zemřela. V místnosti nebožky přihlíželi Simonna, Clarissa, Tatan Nené, Róza, Gaga a Luiza Violainová. Steiner, který se bůhvíjak zase zmohl, přišel s Lucy Stewartovou. Na ulici se ozývalo: „Na Berlín! Na Berlín! Na Berlín!“

Leave a Reply