Londýně se objevil podivný člověk, ze kterého čiší hrůza a v každém vzbuzuje neklidné pocity a nechuť. Zvláště rozrušený je pak advokát Utterson, kterého znepokojila závěť jeho dobrého přítele Henryho Jekylla. V případě jeho smrti či zmizení má veškerý majetek dostat právě Edward Hyde. Vše má prostý důvod — doktoru Jekyllovi se podařilo namíchat směs, jakousi drogu, po jejímž požití se, tělem i duší, změní v Hyda. To mu dovoluje oddávat se nočnímu životu a choutkám, které si jako vážený doktor nemůže dovolit. Hyde však postupem času nabývá na síle a svévolně přebírá vládu a Jekyllovi ke všemu začnou docházet látky potřebné k namíchání lektvaru. Zoufale se snaží jej znovu namíchat, aby mohl držet Hyda na uzdě, ale původní chemikálie byly pravděpodobně znečištěné a stejný vzorek se mu nedaří sehnat. Zanechá dopis, ve kterém vše vysvětluje a v poslední chvíli, dokud je ještě příčetný, přesto, že se ho jeho přátelé snaží zachránit, spáchá sebevraždu.

O Edwardu Hydovi se dozvídáme z úst pana Entfielda. Ten se setkává na ulici se známým – advokátem Uttersonem a popisuje mu záhadnou událost, které se stal svědkem. Podivný muž vrazil v noci na ulici do dívky, dokonce na ni šlápl a pak utekl. Entfield si však zachoval chladnou hlavu, s dalšími lidmi chlapa dohonili a vymámili z něj šek pro rodinu děvčete. Jmenoval se Hyde.
To zvláštní příjmení právníkovi neustále „vrtá hlavou“. Najde poslední vůli Henryho Jekylla, jenž celý svůj majetek v případě smrti nebo dlouhé nepřítomnosti odkazuje právě Hydovi. Advokát také zjistí, že Edward Hyde u pana Jekylla žije.
Edward je však opravdu podivná osoba. Ve městě je spácháno několik vražd, ze kterých je obviněn. Problém je, že je těžké ho obvinit, zvlášť proto, že ho nikdy nikdo pořádně neviděl. Už z dálky budí hrůzu svou malou vychrtlou postavou.
Jekylla navštíví přítel, dr. Lanyon. Po této návštěvě však doktor záhadně onemocní a zemře. S Jekyllem se též něco děje. Nevychází z pokoje a jídlo si nechává nosit před dveře.
Jeho sluha Poole zahlédne v noci osobu s maskou pobíhat po domě. Vyděšen zavolá právníka Uttersona a vydají se do pracovny, kam muž vběhl. Na zemi najdou nehybného Hyda. Co se to děje? Je to záhadná situace. V pracovně na stole leží zpráva od dr. Lanyona a dopis psaný Jekyllem pro Uttersona. V něm mu sděluje, že až toto bude držet v ruce, on už bude pryč. Pro pochopení ať si přečte doktorovu zprávu.
V ní Lanyon popisuje, že byl dopisem požádán, aby zašel do Jekyllova domu. Tam vytáhne zásuvku stolu a s celým obsahem ať ji odnese k sobě domů. O půlnoci vpustí dovnitř muže, který jej navštíví.
Všechno se stalo. Když ta vyzáblá osoba opravdu dorazila, hned se vrhla na zásuvku a v ní ukrytou lahvičku. Chlápek smíchal jakýsi lektvar a vypil jej.
Ta hrůzná událost, co následovala, se snad nedá popsat. Příchozí začal křičet, lapal po dechu, rozpouštěl se a měnil. Nakonec tam stál Henry Jekyll. A tak pochopil, že Jekyll a Hyde jsou jedna osoba. Z toho šoku se však nevzpamatoval. Jeho dopis končí slovy, že už jej čeká jen smrt.
Jak to tedy byl s Jekyllem a Hydem? To se dozvídáme v poslední kapitole z úst Henryho Jekylla. Vyrůstal jako hodný bohatý chlapec. Ve skrytu duše se však skrývala ta zlá povaha, která se na povrch nikdy nedostala. Měl vlastní teorii, že člověk má dvě stránky – dobrou a špatnou -, každá je však v těle oddělena. A proto vynalezl tinkturu, která mu mohla pomoct. Když ji vypil, nevěřil vlastním očím. Celý se změnil. Fyzicky i psychicky. Všechny špatnosti se tak konečně dostaly ven.
Žil dvojím životem. Jenže Hyde ho časem začal ovládat. Páchal zločiny a emociálně jej mučil. Zbavit se ho ovšem nešlo. Svůj lektvar vytvářel z kuchyňské soli. Poslední zásilka však byla něčím kontaminovaná. Nápoj tak nevznikl.
To znamenalo konec nešťastného Henryho Jekylla a prokletého Edwarda Hyda.

Leave a Reply