Hlavní hrdina Darrell Standing byl agronom, rozuměl zvířatům. Pak zabil spolupracovníka kvůli ženě a dostal se do vězení San Quentinu. Svůj život sepisuje, když má jen pár hodin do smrti. Je označen za „nenapravitelného“, protože tvrdil, že vězni nepracují efektivně a chtěl vyloučit zbytečné pohyby. Winwood vězně podrazil a tvrdil veliteli, že dovnitř pašovali dynamit(jen tabák) a že chtějí utéct. Prý dynamit skrývá Standing. Všech 50 vězňů i se Standingem do vazby-biti, až se někteří zbláznili. Standing se dostal do samotky-tma, stále na něho naléhali, do svěrací kazajky. Dorozumívá se se spoluvězni(tedy také na vedlejší samotce) klepáním s Edem Morrellem(stal se z něho pak přední důvěrník) a Jakem Oppenheimerem. Má problém, že neumí zapomínat a má spoustu vzpomínek na minulé životy. Stále ho chtěli zlomit svěrací kazajkou, ale on se nedal. Napřed myslel, že nepřežije ani hodinu, ale pak si zvykl a snil o své vymyšlené krajině. Při bdění o pomstě Cecilo Winwoodovi.
Pak mu Ed poradil, že on byl na 2 týdny ve svěrací kazajce a vydržel to jen kvůli tomu, že umrtvil celé své tělo a duší opustí tělo a může putovat po světě(navštívil i matku). Standing to zkusí a podaří se mu to. Jen jeho duše putuje do minulých životů. Zdá se mu o karavaně v Nefi, kde jsou bez zásob, které jim nechtějí dát bílí, postitel u Nilu, hrabě Vilém de Sainte-Maure…
Stane se Jessem Fancherem. Ten jede s karavanou a běloši je odmítají. Jednou je přepadnou indiáni přátelící se s bělochy. Jess s Jedem chodí pro potřebnou vodu převlečeni za dívky. Pak jsou ale všichni zabiti bělochy i indiány-opravdu se stal tento masakr u Mountain Meadows. Takže se v myšlenkách přenesl skutečně do svého minulého vtělení.
Po deseti dnech v kazajce se může vysmát dozorcům do obličeje. Velitel z něho už šílí. Pořád si myslí, že ho zlomí. Ale jediné, jak ho může zlomit je, že mu za pomyslné bouchnutí do nosu dozorce dají šibenici. On nepotřebuje ani jídlo.
Jake je pozemšťan a nevěří jejich „malé“ smrti, pořád myslí, že jen o tom někdy slyšel. Standing naučil Jakea hrát přes zeď klepáním perfektně šachy, o kterých Jake nikdy předtím ani neslyšel. Pak hráli klepáním dlouhé partie a Jake byl lepší než on. Ne zprávy z venku, jen vyjímečně noviny.
Jako Adam Strang ztroskotá v Koreji. Namluví jim, že se narodil jako Korejec s jejich řečí. Svrhnou císaře Čong Mong-džu. On se stane guvernérem a prožívá jenom radovánky, vládnou za něho jiní, ale pak se znovu vrátí Čong Mong-džu k moci a zabije jeho přátelé, jen jeho krásnou paní Om, jeho a námořníky uvrhne do žebráctví. Nesmí pracovat. Pokouší se o to, ale vždy ho objeví a zbijí. Nesmí ani opustit zemi. 40 let v bídě, pak se mu podaří ho zaškrtit.
V Jeruzalému,v římské legii. Velký. Krásná Miriam. Pilát nevěří Miriam, že viděla Ježíše. Ježíš mu poručil. Pilát bojuje a krev Ježíše. Ale ukřižovali ho kněžští vládci. Pilát dal rozkaz. Miriam přemlouvá, aby on-Ragnar Lodbrog-šel, zrušil rozkaz a unesl Ježíše. On ale moc velký říman, že to předpověděli již staří proroci…
Daniel Foss-musí opustit lo´d kvůli ledovci. Ve člunu o hladu a kruté zimě. Pomalu umírají. Povstání kvůli jídlu-hodí povstalce do vody. Zbydou jen 3, pak už nemají jídlo. Losují, kdo bude zabit, ale pak oželí. 2. den se D.F. probudí s pádlem na pustém ostrově po ztroskotání. Blízko smrti-pije sladkokyselou vodu z prohlubní ve skále, mršinu tuleně. Jednou přijde mnoho tuleňů a on jich spoustu zabije-suší je. Chatrč z kamení. Malý ostrov jen s kamením-postaví pyramidu větší než ostrov(40 stop), až po 8 letech si ho všimne loď. Chce kvůli příboji odplout. Ale on k ní doplave. Už nikdy nekouří tabák, po kterém po celou dobu toužil, na ostrově se mu zdálo o všech dobrotách, jedl jen tulení maso(1x po bouři ryby a 1x velryba)
Do vězení přijde inspekce. Všichni mluví kladně, aby ne zbiti. Jen ti na samotce špatně. V novinách se stejně objeví, že se svěrací kazajka skoro nepoužívá, dobré jídlo…-oni dostanou kazajkou a on dvojitou. Dostane se do vedlejší cely, kde vidí Jacka O.. Žena je ráj, vše kvůli ženě.
Stane se Ušu-lučištník-zjistil, že je dobré pražit a vařit rýži, uloupil ženu-syn rýže a prosa. Pak tito lidé obléháni Tuponosci-nevydrží, ale ženy nechtějí k Tuponoscům a raději se pobijí všichni navzájen-Syn hory.
Před šibenicí se dostane do cely smrti. Propašuje rukopis z věznice. Ed hlavní důvěrník. Jake zatrpkl-pokus o útěk-smrt. On se jehlami dostal ven, aby zabil Cecila Winwooda(jako v Koreji), ale v cele strašně zeslábl a na světle vůbec nevidí-vrhl se na něj Thurston a on prý ho praštil do nosu-za ublížení na těle trest smrti.

Leave a Reply