Satan začal překážet, proto ho Bůh vyslal prozkoumat Zemi. Satan píše o svých dojmech dopisy. Vysmívá se lidské sebestřednosti a hlouposti. Tvrdí, že člověk si myslí, že myslí. Kritizuje předsudky lidí, paradoxy, které lidé dennědělají, např. málokdo umí zpívat, ale přesto si lidé představují, že v nebi každý zpívá ; lidé chodí do kostela kde se pravidelně nudí; lidé nenávidí ostatní národy, ale přesto si všichni představují, že v nebi se všichni lidé milují. Satan kritizuje představu lidí o Bohu a náboženství. Vysmívá se tomu, že nazýváme Boha „milostivý otec“, když věříme, že na nás Bůh sesílá nemoci, chudobu apod. Podle satana to člověk asi nedomyslel. V dopise píše také o Bibli, rozebírá ze svého pohledu příběh Adama a Evy, Noemovy archy apod.

Leave a Reply