Nevada je rozlehlý kus pouště, kterým se pouze projíždí cestou za jinými cíli. A vedle vás sedí ještě někdo jiný, pokud máte štěstí, protože je to děsivé místo. Po silnici číslo 50 ujíždějí nemilosrdným letním vedrem lidé, kteří do cíle nikdy nedojedou. Mrtvá kočka přibitá k dopravní značce ohlašuje malé hornické městečko BEZNADĚJ, které se krčí ve stínu valu povrchového dolu, pojmenovaného Čínská jáma. Ale je to tu mnohem horší. Dopravu zde řídí Collie Entragion, obrovitý šílenec v uniformě, který se považuje za jediného představitele zákona na západ od řeky Pecos. Bůh vám buď milostiv, pokud vám třeba upadla poznávací značka nebo píchnete pneumatiku. Cosi tu nehraje a Collie je pouze špičkou ledovce. Tajemství, kterým je krajina prosycená, a zlo, které nakazí město jako prudká infekce, jsou strašlivé. Ale malý David Carver asi ví, – i když málem umře strachem, když si to uvědomí – že jsou tu síly, které mají zlu čelit. On jediný věří v boha, který mu dává rady. Díky tomu také zjistí, co se zde vlastně děje. Duch, démon nebo něco podobného jménem TEK zabíjí lidské jedince. Ať už sám v těle člověka nebo zvířete nebo pomocí kamenů KEN TEHU. David a několik lidí, kteří přežili, nakonec najdou cestu, jak se dostat pryč. Pryč od mrtvých těl a zabíjejících zvířat. Jeden z nich tam ale zemře, když nechá vybuchnout Čínskou jámu, ve které se všechno to zlo hromadí.

STEPHEN KING v BEZNADĚJI maluje svým štětcem apokalyptický souboj mezi Bohem a Zlem, mezi šílenstvím a zjevením. Naplno uplatňuje geniální nadání napínat čtenáře a jeho fantazie je děsivě živá, když jeho cestovatelé – čtenáři, kteří se odváží sledovat cestu začínají objevovat pravý význam slova BEZNADĚJ.

Leave a Reply